Pandemiju virusa korona u Sjedinjenim Američkim Državama pratilo je i pogoršanje odnosa sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.

Optužbe predsednika Trampa na račun Svetskom zdravstvenom organizacijom počele su iznošenjem stava da je SZO i njen generalni sekretar Tedros Adanom krivac za širenje virusa korona. Sledeći korak u ovom sukobu bio je prekid finansiranja Svetske zdravstvene organizacije, uz izraženu zabrinutost da se „američka velikodušnost ne koristi na najbolji način”. Ovakav potez predsednika Trampa kritikovali su stručnjaci za javno zdravlje, smatrajući da nema svrhe prekinuti finansiranje usred pandemije. Vrhunac ovog sukoba donelo je razmatranje da se distribuira novac na druge organizacije koje se bave pitanjima zdravstva. Činilo se u jednom trenutku da će ovaj sukob možda dobiti i pozitivniji ishod, kada je predsednik Tramp najavio mogućnost ponovnog, delimičnog finansiranja Svetske zdravstvene organizacije.

Da nade, čini se, više nema postalo je jasno juče na konferenciji za štampu u Rouz gardenu Bele kuće, na kojoj je predsednik Tramp izneo više žalbi protiv Kine – od uključivanja u nepoštene trgovačke prakse do sakrivanja opsega i ozbiljnosti smrtonosnog virusa. On je ovom prilikom i zvanično objavio da prekida američke veze sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Takođe, ovom prilikom je potvrdio da će sredstva namenjena SZO usmeriti širom sveta, posebno za hitne globalne potrebe u javnom zdravstvu.

Tokom svog govora predsednik Tramp je ponovio i  zahtev za transparentnošću koju treba da pokaže kineska strana i izneo stav da Kina nije adekvatno izveštavala Svetsku zdravstvenu organizaciju o virusu korona, pri tome vršeći pritisak na nju da „zavede svet“ i smatrajući je svojim oružjem. Predsednik Tramp je istakao i značajnu razliku u finansiranju ove organizacije od strane Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Prema njegovim rečima, doprinos koji Kina daje SZO iznosi 40 miliona dolara, dok je godišnje finansiranje SAD iznosilo približno 450 miliona dolara.

Čini se da ova odluka nije naišla na opšte prihvatanje. Ono što prvo buni jeste da li je uopšte predsednik Tramp imao ovlašćenje da donese ovakvu odluku, do toga da su zakonodavci već počeli da potiskuju odluku predsednika Trampa o povlačenju iz organizacije.

Senator Lamar Aleksander (Lamar Alexander), predsedavajući odbora Senata za zdravlje, smatra da bi potez povlačenja mogao da ima ozbiljne posledice, da bi to moglo uticati na klinička ispitivanja koja su od značaja za razvoj vakcine i saradnju SAD sa drugim državama na zaustavljanju virusa. Dr Tom Friden (Tom Frieden), bivši šef američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, napominje da su SAD pomogle stvaranje Svetske zdravstvene organizacije, a da istupanje iz nje znači okretanje leđa svetu i manju sigurnost kako Sjedinjenih Država, tako i čitavog sveta.

Ovakva odluka je nesumnjivo veliki potres za Svetsku zdravstvenu organizaciju. S obzirom na to da su SAD bile najveći izvor finansijske podrške SZO, opravdano je očekivati da će organizacija u budućnosti oslabiti. Jedan od najvećih izazova sa kojim će se susresti SZO jesu izgledi da se epidemija seli u zemlje sa niskim i srednjim standardima, te će napori SZO da zaustavi pandemiju u ovim državama biti presudni.


Aleksandra Baklaja