Ko može biti predsednik SAD

Ko može biti predsednik SAD

Kvalifikacije potrebne za mesto predsednika SAD-a

Starosni uslovi i uslovi državljanstva – Američki ustav, Član II, Odeljak 1

Ko može biti predsednik SAD – Niko sem građanina domoroca ili građanina Sjedinjenih Država ne može u vreme donošenja ovog Ustava da bude biran na položaj predsednika; Niko ne može da bude biran na taj položaj ako nije napunio trideset i pet godina života i ako tokom četrnaest godina nije bio stanovnik Sjedinjenih Država.

Uslov ograničenja amandmana – Američki ustav, Amandman XXII, Odeljak 1
ratifikovan 27. februara 1951.

Nijedno lice ne može da bude izabrano na položaj predsednika više od dva puta, i nijedno lice koje je bilo na položaju predsednika ili vršilo dužnost predsednika više od dve godine, od roka na koji je neko drugo lice izabrano za predsednika, ne može da bude izabrano na položaj