Impičment proces

Impičment

Procedura impičmenta – Ukoliko Predstavnički dom odobri barem jedan od članova impičmenta, predsednik je tehnički impičovan i celi proces dolazi u nadležnost Senata. Predstavnički dom onda imenuje članove Kongresa da deluju kao tužioci (menadžeri).

Suđenje predsedniku odvija se u Senatu. Samim procesom, umesto predsedavajućeg Senata (potpredsednika SAD) predsedava Predsednik Vrhovnog suda SAD. Predsednik ima pravo na branioca po svom izboru. Može da prisustvuje lično ili da prepusti svoju odbranu braniocima.

Senat može da sprovodi suđenje ili da delegira ovlašćenje posebnom komitetu, koji će sve dokaze protiv predsednika prenositi Senatu u celosti.

Sam proces se sprovodi slično regularnom sudskom postupku, sa ispitivanjem i unakrsnim ispitivanjem svedoka.

Nakon što sasluša sve dokaze i završne reči obeju strana, Senat raspravlja iza zatvorenih vrata, zatim glasa na javnoj sednici da li da osudi ili da oslobodi predsednika. Kako bi se predsednik osudio neophodna je dvotrećinska većina u Senatu, odnosno glasovi 67 senatora. Ako se ovo desi, predsednika smenjuju sa funkcije i nasleđuje ga potpredsednik. Odluka Senata je konačna i ne postoji pravo na žalbu.

Savremena procedura impičmenta

Rezolucije o impičmentu, koje podnose članovi Predstavničkog doma, predaju se Komitetu za pravosuđe, koji odlučuje da li rezolucija i njene optužbe na račun predsednika, zavređuju prosleđivanje Predstavničkom domu.

Nakon toga Predstavnički dom glasa, za ili protiv, istrage o impičmentu. Neophodna je samo prosta većina glasova, kako bi se procedura pokrenula.

Ako je istraga odobrena, Komitet za pravosuđe sprovodi istragu da utvrdi (slično kao porota) da li postoji dovoljno dokaza koji bi opravdali primenu članova impičmenta protiv predsednika. Komitet zatim donosi Nacrt optužbe potkrepljen dokazima. Komitet glasa o svakom članu impičmenta ponaosob, kako bi utvrdio da li treba da se proslede Predstavničkom domu na odlučivanje.

Ukoliko Komitet za pravosuđe prosledi jedan ili više članova impičmenta, celi Predstavnički dom odlučuje prostom većinom glasova o tome da li član/članovi impičmenta zavređuju suđenje pred Senatom.