Dušan Lj Milenković

Dušan Lj Milenković je jedan od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, demokratski kapacitet međunarodnih organizacija, kao i korišćenje bihevioralnog pristupa u politici. Više od 10 godina razvija i upravlja projektima u sektoru međunarodnog i političkog razovaja kroz rad za međunarodne organizacije NDI (SAD), kao i WFD i ISUOG (UK). Razvojne projekte je implementirao u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana, kao i zemljama u razvoju u Africi, Aziji i Latinskoj Americi.

Izuzetno se zanima za američku politiku i odnose Srbije i SAD, i kroz CDDRI, ali i partnerstvo sa ambasadom SAD u Beogradu, je učestvovao u velikom broju aktivnosti koje za cilj imaju jače povezivanje i međusobno razumevanje dva društva. Učesnik je IVLP programa američkog Stejt departmenta 2017. kroz koji je pratio proces demokratske tranzicije u SAD i inauguraciju Donalda Trampa.

Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-
društvena smatranja na svom sajtu dmilenkovic

Milan Krstić

Milan Krstić je asistent i doktorand na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka (FPN). Osnovne studije Međunarodne politike završio je na FPN-u 2012. godine, kao student generacije. Master studije Istorije međunarodnih odnosa završio je na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine, a nakon toga i master studije Računarstva u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu 2017. godine.

Objavio je oko 20 naučnih članaka i prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Tokom 2017. godine stručno se usavršavao na Bard Koledžu (Bard College), država Njujork, kao stipendista Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država (US State Department). Od oktobra 2018. do marta 2019. godine bio je gostujući istraživač na Univerzitetu u Bolonji.

Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao više desetina projekata. Od osnivanja obavlja funkciju direktora za komunikacije CDDRI.

Stevan Nedeljković

Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. u Kraljevu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je 2010. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je 2012. godine na studijama Međunarodne politike odbranio master rad pod nazivom „Diplomatske strategije uključivanja Južne Afrike u multilateralnu formu Brazila, Rusije, Indije i Kine (BRIC). Oktobra 2012. godine upisuje doktorske Međunarodne i evropske studije. Od 2014. godine je zaposlen kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti diplomatije, spoljne politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih organizacija. Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.

Branko Vučinić

Branko Vučinić je rođen 17. marta 1988. godine u Beogradu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Master tezu:” Energetska bezbednost Evrope: Kapaciteti evropske unije i rastuća zavisnost od Rusije” je odbranio 2013. godine na Centru za evropske studije Univerziteta u Bonu, koji je pohađao kao stipendista nemačke fondacije Konrad Adenauer. Od 2013. godine radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije u Sektoru za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pokriva oblasti energetike, saobraćaja, elektronskih telekomunikacija i transevropskih mreža. Početkom 2016. godine prelazi u konsultantsku firmu Eptisa DOO, koja je deo internacionalne kompanije Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., gde radi kao konsultant na evropskim projektima.

Jedan je od osnivača Evropskog parlamenta mladih i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative gde obavlja poslove Finansijskog direktora. Od 2010. godine je i Direktor srpske reprezentacije američkog fudbala, a od 2018. godine je predsednik Srpske asocijacije američkog fudbala. Alumnista je Beogradske otvorene škole, strastveni je zaljubljenik u istoriju pozne Rimske republike i istoriju grada Beograda.