Aleksandar Bogićević

Aleksandar Bogićević je rođen 23.7. 1999. u Aranđelovcu. Student je druge godine medjunarodnog smera na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Govori engleski i služi se španskim. Interesovanja su mu istorija međunarodnih odnosa XX veka, međunarodni terorizam, politička istorija Jugoslavije, istorija strategija i tehnika ratovanja i geopolitika.

Aleksandra Baklaja

Aleksandra Baklaja je studentkinja četvrte godine Fakulteta političkih nauka na smeru za međunarodne studije. Aleksandra je alumni stažistkinja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP). Više puta se angažovala u organizaciji Beogradskog bezbednosnog foruma kao volonter, a bila je i učesnik Bezbednosnog seminara za mlade lidere. Dobtnik je stipendije američke dijaspore Zadužbine Studenica za akademsku 2019/2020. godinu, a u oktobru 2019. Godine bila je učesnik Letnje škole američkih studija.

Učestvovala je kao jedan od izlagača na konferenciji „Međunarodno i evropsko pravo – teorijski problemi“, a objavila je i rad u studentskom časopisu Politeuma. Osnovna interesovanja su joj oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa, a posebno međunarodna bezbednost. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Bojan Latinović

Bojan je student četvrte godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na smeru međunarodnih odnosa. Glavne oblasti interesovanja u okviru međunarodne politike su mu: spoljna politika SAD-a, Rusije i Kine, savremeni balkanski odnosi i spoljna politika Srbije. Učestvovao je na nekoliko seminara i treninga iz oblasti međunarodnih odnosa, tranzicione pravde i ljudskih prava. Dobitnik je prve nagrade na konkursu za dodelu nagrade „dr Predrag Simić“ za 2020. godinu.

Danilo Savić

Danilo Savić rođen je 07.10.1997.godine u Pančevu. Osnovne akademske Međunarodne studije upisao je 2016.godine i trenutno je student četvrte godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Polja interesovanja su mu međunarodna politika, uporedni politički sistemi, kao i istorija Jugoslavije. Učestvovao je kao član organizacionog tima na CEEISA- ISA konferenciji u Beogradu. Pohađao je kurs o civilno- vojnim odnosima u Generalštabu Vojske Republike Srbije 2018. Radi kao edukator na projektu Popularna demokratije sa ciljem edukovanja učenika srednjih škola o značaju političke participacije.

Šef je sektora za međunarodnu saradnju u Centru za međunarodnu javnu politiku. Od 2019. godine radi kao demonstrator na predmetu Politički sistem Srbije na Fakultetu političkih nauka. Piše za nedeljnik NIN.

Igor Mirosavljević

Igor Mirosavljević je rođen 09.01.2000. godine u Beogradu. Student je II godine međunarodnog smera na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Polja interesovanja su mu istorija međunarodnih odnosa, politička istorija Jugoslavije, spoljna politika SAD i politički sistemi Srbije i zapadnoevropskih zemalja. Govori engleski jezik, a služi se i nemačkim jezikom.

Ivan Životić

Ivan Životić je rođen 02.12.1997. godine u Požarevcu. Student je četvrte godine Međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka. Jedan semestar je proveo kao student na razmeni na Departmanu za političke nauke Univerziteta u Marburgu, Nemačkoj. Stažirao je u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije u Odeljenju za Aziju, Australiju i Pacifik (2018 g.) i u Odeljenju za Severnu i Južnu Ameriku (2019 g.). Bio je praktikant u Institutu za javnu politiku i saradnik na IPA projektu „Danas Mladi – Sutra Lideri“ koji se bavi osnaživanjem i povećanjem zaposlenosti mladih u Srbiji.

Član je Sektora za međunarodnu saradnju u Centru za međunarodnu javnu politiku (CMJP). Oblasti interesovanja su mu međunarodni odnosi, spoljna politika Srbije, politički sistemi, međunarodna bezbednost i balkanski odnosi. Tečno govori engleski jezik, a služi se još italijanskim i nemačkim jezikom.

Ivana Janković

Ivana Janković je student četvrte godine osnovnih studija Međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom dosadašnjeg studiranja učestvovala na brojnim seminarima i konferencijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, a nije joj strano ni učešće u radu studentskih organizacija. Kao dobitnik nagrade Dr Predrag Simić za 2019. godinu imala je priliku da učestvuje na GLOBSEC forumu u Bratislavi, kao i da na 30. međunarodnoj naučnoj konferenciji Dunav – reka saradnje da izloži svoj nagrađeni rad.

Glavne oblasti interesovanja su joj međunarodno javno pravo, spoljna politika, međunarodne organizacije, diplomatija. Takođe, bila je polaznik Letnje škole američkih studija, organizovane na Fakultetu političkih nauka 2019. godine.

Ivana Milićević

Ivana Milićević, rođena 13.9.1999. u Beogradu, studentkinja je druge godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodne studije. Iz Filološke gimnazije nosi ljubav prema jeziku i interesovanje za analizu diskursa u političkim procesima. Pored toga, zainteresovana je za proces globalizacije, ulogu međunarodnih organizacija, političke sisteme skandinavskih zemalja i razvoj političke kulture u postkomunističkim zemljama. Polaznica je nekoliko seminara i radionica u oblasti diplomatije.

Ivana Vulović

Ivana Vulović rođena je 23.7.1998. godine u Kragujevcu. Studentkinja je treće godine Osnovnih akademskih studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 2018. godine radi kao volonter u Informacionom centru Evropske unije. Predsednica je Studentske unije Fakulteta političkih nauka. Član je sektora za međunarodnu saradnju u Centru za međunarodnu javnu politiku. Radi kao edukator na projektu „Popularna demokratija“, sa ciljem edukovanja učenika srednjih škola o značaju političke participacije i društvenog aktivizma.

Pohađala je Školu američkih studija, u organizaciji Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država, Fakulteta političkih nauka i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Trenutno radi kao voditeljka i dnevna urednica studentske emisije „Slušaonica 6“. Polja interesovanja su joj međunarodni odnosi i spoljna politika, politički sistemi, istraživačko novinarstvo i odnosi sa javnošću. Tečno govori engleski jezik.

Jovana Rmuš

Jovana Rmuš je studentkinja četvrte godine na odeljenju za Međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Oblasti interesovanja su joj rešavanje konflikta, sajber bezbednost kao i srpsko-kineski odnosi.

Redovni je učesnik različitih političkih konferencija u Srbiji i regionu, a 2019. godine ostvarila se i kao član organizacionog tima za projekat saradnje mladih iz Srbije i Hrvatske (PEROM). Iste 2019. Godine učestvovala je u projektu “Akademija dijaloga za mlade žene iz Srbije i Kosova“ koji organizuje OEBS.

Lazar Subotić

Lazar Subotić je rođen 26.6.1997. u Čačku. Student je četvrte godine Fakulteta politićkih nauka na smeru za međunarodne odnose. Oktobra 2019. postaje student Beogradske otvorene škole, na programu Studije budućnosti. Praktičnu primenu znanja imao je priliku da isproba na BIMUN konferencijama u organizaciji Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije, kroz koordinisanje projektima istraživanja javnog mnjenja u Centru za međunarodnu javnu politiku, kao i kroz stažiranje i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva. Sfere interesovanja su mu istorija SAD, savremeni balkanski odnosi i istraživanje uzroka međudržavnih sukoba na prostoru Balkana.

Luka Totaj

Student završne četvrte godine Osnovnih akademskih studija komunikologije i novinarstva na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Rođen je 1997. godine u Beogradu, Savezna Republika Jugoslavija. Osnovnu školu „Stevan Sremac“ upisuje 2004. god. u Borči, Državna zajednica Srbija i Crna Gora. Srednje obrazovanje završio je 2016. god. u Pravno- poslovnoj školi Beograd, u Republici Srbiji. Aktivno se bavi ortografskom normom književnog izražavanja (s naglaskom na prilagođeno pisanje imena iz stranih živih jezika). Zanimaju ga međunarodna politika, savremena povest, hrišćansko bogoslovlje i političko-propagandne delatnosti. Veliki je ljubitelj sedme i devete umetnosti kao i američkog fudbala. Živi u banatskom delu Beograda.

Miljana Jovanović

Miljana Jovanović rođena je 18.2.1997. u Beogradu. Studentkinja je četvrte godine međunarodnog smera na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Alumnistkinja je četvrte generacije Dijalog Akademije koju zajedno organizuju Misija OEBS-a u Srbiji i Misija OEBS-a na Kosovu, gde je kao mentorka učestvovala u realizaciji projekta WOmentorship for Dialogue. Takođe, jedna je od organizatora regionalnog projekta PEROM Srbije i Hrvatske koji povezuje studente političkih nauka iz Zagreba i Beograda. Oblasti interesovanja su joj međunarodna i regionalna bezbednost, međunarodni odnosi, rodna ravnopravnost, analiza sukoba, aktivizam mladih.

Mina Radončić

Mina je student četvrte godine na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu. Trenutno je demonstrator na FPN-u, a njeno glavno polje interesovanja je međunarodno javno pravo. Tokom leta 2019. je pohađala letnji kurs međunarodnog prava u organizaciji Univerziteta Ludvig Maksimilijan (LMU), a januar 2020. Je provela na zimskom kursu Haške akademije za međunarodno pravo.

Tokom 2019. godine je provela letnji semestar na Erasmus+ programu razmene na Univerzitetu u Granadi. Veruje u značaj omladinskog aktivizma zbog veština koje mladi mogu steći putem neformalnog obrazovanja. Prethodnih pet godina je bila angažovana kao volonter u različitim organizacijama, a 2017/18. je bila Generalna sekretarka Evropskog parlamenta mladih Srbije (EPMS).

Minja Rogan

Minja Rogan rođena je 25.09.1998. godine u Beogradu. Nakon završene Sportske gimnazije u Beogradu upisala je Fakultet političkih nauka smer Novinarstvo i komulikologija. Trenutno je treća godina studija a svoja interesovanja, pored novinarstva, proširila je na polje međunarodnih odnosa i diplomatije. Član je vodeće studentske organizacije Evropski studentski forum pri Fakultetu političkih nauka gde je učestvovala u realizaciji mnogobrojnih tribina, seminara i konferencija.

Na fakultetu je bila angažovana u Centru za karijerni razvoj kao saradnik gde je bila uključena u više projekata. Trenutno je angažovana na projektu Clemson 2020. Nakon završetka osnovnih studija planira da nastavi školovanje i upiše master program Međunarodna politika na istom fakultetu. Tečno govori engleski jezik.

Nikola Lukić

Nikola Lukić je rođen 19.3.1999. u Aranđelovcu. Student je II godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodne studije. Oblasti interesovanja su mu: uporedni politički sistemi zapadnih demokratija, politički sistemi zemalja u razvoju, spoljna politika velikih sila, međunarodna politička ekonomija, globalizacija, uzajamna sprega politike i muzike. Polaznik je više seminara u oblasti medija i medijskih sloboda, kao i „Letnje škole američkih studija“ u organizaciji Centra za studije SAD na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Nikola Milinković

Student je III godine osnovnih akademskih međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka. Glavna interesovanja su mu istorija, aktuelna politička dešavanja, međunarodni odnosi i politički sistem SAD. Učestvovao na BIMUN konferenciji 2019. u organizaciji Udruženja za Ujedinjene Nacije Srbije. Od 2019. učestvuje u programu razmene Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa Univerzitetom Klemson iz Sjedinjenih Američkih Država, a 2019. učestvovao je i u Letnjoj školi američkih studija u organizaciji Centra za studije SAD FPN-a uz podršku Američke ambasade u Srbiji.

Pavle Janošević

Pavle Janošević je rođen 21.05.1998. u Ćupriji. Nosilac je priznanja učenik generacije Tehničke škole u Despotovcu. Student je treće godine Osnovnih akademskih međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka. Od 2018. član je nevladine organizacije Centar za međunarodnu javnu politiku. Takođe polaznik je dvosemestralnog programa Akademija liberalne politike u organizaciji Liberarijanskog kluba- Libek. Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, spoljna politika, politička istorija, geopolitika. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

Pavle Nedić

Pavle Nedić je rođen 25.12.1995. u Beogradu. Završio je Međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a trenutno je master student na modulu međunarodna bezbednost, smer međunarodna politika, na istom fakultetu. Tokom studija je učestvovao na projektu „Američki predsednički izbori 2016“, volontirao na „Beogradskom bezbednosnom forumu“ 2018. i stažirao u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku od oktobra 2018. Do juna 2019.

Tokom stažiranja uradio je istraživanje pod nazivom „Negativni naslovi, pozitivan ton kako mediji u Srbiji vide vojne vežbe, mirovne misije i IPAP“. Trenutno radi u Beogradskoj otvorenoj školi kao demonstrator na obrazovnom programu Studije budućnosti.

Sava Mitrović

Sava Mitrović, rođen je 24. decembra 1998. godine u Nišu. Završio je Prvu nišku gimnaziju Stevan Sremac iz koje se, kao učenik generacije, upisuje na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na trećoj godini međunarodnih studija na FPN-u. Predstavljao je FPN na evropskom takmičenju međunarodnog prava u Ljubljani (All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition).

Trenutno je angažovan na međunarodnom projektu Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima, u realizaciji Centra za evroatlantske studije i slovačke organizacije MESA 10. Član je Centra za međunarodnu javnu politiku. Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, međunarodno pravo, evropske integracije i istorija. Govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Vuk Mišković

Vuk Mišković je rođen 22.03.1999. godine u Senti. Student je II godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodne studije. Oblasti interesovanja su mu: politički sistem i spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, izborni sistemi u zapadnim demokratijama, politička teorija, istorija političke misli, odnos velikih sila i zemalja u razvoju.

Ivana Milosavljević

Ivana Milosavljević je studentkinja treće godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Učestvovala, organizovala i vodila projekte koji su za cilj imali širenje demokratskih vrednosti i izgradnju kapaciteta u oblasti građanskog aktivizma i političke participacije. Tokom studija aktivno sarađivala sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju i Balkanskom mrežom za lokalnu demokratiju. Oblasti interesovanja su joj politički sistemi, politička komunikacija i izbori.