Kandidati trećih partija i nezavisni kandidati

Libertarijanska partija

Zelena partija

Nezavisni kandidati