Lista američkih predsednika

Lista Američkih predsednika

Ime i prezime:
George Washington
Godina službovanja:
(1789-1797)
Partijska pripadnost:
Bez stranke
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
John Adams
Godina službovanja:
(1797-1801)
Partijska pripadnost:
Federalista
Religijska pripadnost:
Unitaristička crkva

Ime i prezime:
Thomas Jefferson
Godina službovanja:
(1801-1809)
Partijska pripadnost:
Demokratski-republikanac
Religijska pripadnost:
Bez formalne pripadnosti

Ime i prezime:
James Madison
Godina službovanja:
(1809-1817)
Partijska pripadnost:
Demokratski-republikanac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
James Monroe
Godina službovanja:
(1817-1825)
Partijska pripadnost:
Demokratski-republikanac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
John Quincy Adams
Godina službovanja:
(1825-1829)
Partijska pripadnost:
Demokratski-republikanac
Religijska pripadnost:
Unitaristička crkva

Ime i prezime:
Andrew Jackson
Godina službovanja:
(1829-1837)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
Martin Van Buren
Godina službovanja:
(1837-1841)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Holandska-reformistička crkva

Ime i prezime:
William Henry Harrison
Godina službovanja:
(1841-1841)
Partijska pripadnost:
Vigovac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
John Tyler
Godina službovanja:
(1841-1845)
Partijska pripadnost:
Vigovac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
James K. Polk
Godina službovanja:
(1845-1849)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
Zachary Taylor
Godina službovanja:
(1849-1850)
Partijska pripadnost:
Vigovac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
Millard Fillmore
Godina službovanja:
(1850-1853)
Partijska pripadnost:
Vigovac
Religijska pripadnost:
Unitaristička crkva

Ime i prezime:
Franklin Pierce
Godina službovanja:
(1853-1857)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
James Buchanan
Godina službovanja:
(1857-1861)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
Abraham Lincoln
Godina službovanja:
(1861-1865)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Bez formalne pripadnosti

Ime i prezime:
Andrew Johnson
Godina službovanja:
(1865-1869)
Partijska pripadnost:
Nacionalna unija
Religijska pripadnost:
Hrišćanin/bez specifične crkve

Ime i prezime:
Ulysses S. Grant
Godina službovanja:
(1869-1877)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Metodistička crkva

Ime i prezime:
Rutherford B. Hayes
Godina službovanja:
(1877-1881)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Hrišćanin/bez specifične crkve

Ime i prezime:
James A. Garfield
Godina službovanja:
(1881-1881)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Hristovi učenici

Ime i prezime:
Chester Arthur
Godina službovanja:
(1881-1885)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
Grover Cleveland
Godina službovanja:
(1885-1889)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
Benjamin Harrison
Godina službovanja:
(1889-1893)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
Grover Cleveland
Godina službovanja:
(1893-1897)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
William McKinley
Godina službovanja:
(1897-1901)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Metodistička crkva

Ime i prezime:
Theodore Roosevelt
Godina službovanja:
(1901-1909)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
William Howard Taft
Godina službovanja:
(1909-1913)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Unitaristička crkva

Ime i prezime:
Woodrow Wilson
Godina službovanja:
(1913-1921)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
Warren G. Harding
Godina službovanja:
(1921-1923)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Baptistička crkva

Ime i prezime:
Calvin Coolidge
Godina službovanja:
(1923-1929)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Kongregacionalna crkva

Ime i prezime:
Herbert Hoover
Godina službovanja:
(1929-1933)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Kvekeri ili Društvo prijatelja

Ime i prezime:
Franklin D. Roosevelt
Godina službovanja:
(1933-1945)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
Harry S. Truman
Godina službovanja:
(1945-1953)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Baptistička crkva

Ime i prezime:
Dwight D. Eisenhower
Godina službovanja:
(1953-1961)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
John F. Kennedy
Godina službovanja:
(1961-1963)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Katolička crkva

Ime i prezime:
Lyndon B. Johnson
Godina službovanja:
(1963-1969)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Hristovi učenici

Ime i prezime:
Richard Nixon
Godina službovanja:
(1969-1974)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Kvekeri ili Društvo prijatelja

Ime i prezime:
Gerald Ford
Godina službovanja:
(1974-1977)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
Jimmy Carter
Godina službovanja:
(1977-1981)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Baptistička crkva

Ime i prezime:
Ronald Reagan
Godina službovanja:
(1981-1989)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Prezbiterijanska crkva

Ime i prezime:
George Herbert Walker Bush
Godina službovanja:
(1989-1993)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Episkopalna crkva

Ime i prezime:
Bill Clinton
Godina službovanja:
(1993-2001)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Baptistička crkva

Ime i prezime:
George Walker Bush
Godina službovanja:
(2001-2009)
Partijska pripadnost:
Republikanac
Religijska pripadnost:
Metodistička crkva

Ime i prezime:
Barack Obama
Godina službovanja:
 (2009-2017)
Partijska pripadnost:
Demokrata
Religijska pripadnost:
Hrišćanin/bez specifične crkve

Ime i prezime:
Donald J Trump
Godina službovanja:
(2017-)
Partijska pripadnost: Republikanska partija

Religijska pripadnost: Prezbiterijanska crkva