Ustavna ovlašćenja

Ustavna ovlašćenja predsednika SAD

Član II Ustava Sjedinjenih Američkih Država

Ustavna ovlašćenja – Izvršna vlast pripada predsedniku Sjedinjenih Američkih Država. On obavlja svoje dužnosti tokom mandata od četiri godine, i, zajedno sa potpredsednikom čiji mandat podjednako traje, bira se na sledeći način:

Svaka država određuje, u skladu sa odlukama sopstvenog zakonodavnog tela, broj elektora jednak broju senatora i članova Predstavničkog doma na koje država ima pravo u Kongresu: ali nijedan senator, član Predstavničkog doma ili osoba koja obavlja plaćenu državnu funkciju ili funkciju datu od strane države u Sjedinjenim Američkim Državama, ne može biti imenovana kao elektor.

Elektori se sastaju u svojim državama, i tajnim glasanjem biraju dve osobe od kojih bar jedna mora biti stanovnik druge države. Oni sastavljaju spisak svih lica za koje se glasalo i broja glasova za svakog od njih; taj spisak potpisuju i overavaju, i zapečaćenog ga šalju u sedište vlade Sjedinjenih Američkih Država, naslovljeno na predsednika Senata.

Predsednik Senata, u prisustvu Senata i Predstavničkog doma, otvara sve zapečaćene spiskove radi prebrojavanja glasova. Osoba sa najvećim brojem glasova postaje predsednik, ako taj broj glasova predstavlja većinu od broja imenovanih elektora; ako postoji više lica koja imaju takvu većinu, i imaju jednak broj glasova, u tom slučaju Predstavnički dom neposrednim, tajnim glasanjem bira jednog od njih za predsednika; ako nijedno lice nema većinu, u tom slučaju, od pet najbolje plasiranih na spisku pomenuti Dom će na isti način izabrati predsednika.

Ustavna ovlašćenja predsednika SAD

U izboru predsednika, glasovi se uzimaju od država, a predstavništvo svake države ima jedan glas; kvorum za ovu svrhu se sastoji od članova iz dve trećine država, i većina od svih država je neophodna prilikom izbora. Prilikom svakog izbora, lice koje posle predsednika ima najveći broj elektorskih glasova, postaje potpredsednik. Senat tajnim glasanjem bira potpredsednika, ako postoji dva ili više lica sa jednakim brojem glasova.¹

Kongres može odrediti vreme izbora elektora, i dan kada će oni dati svoje glasove; taj dan je isti na čitavoj teritoriji Sjedinjenih Država.

Lice koje nije rođeno u SAD, ili nije državljanin, u vreme donošenja ovog Ustava, ne može biti kvalifikovano za funkciju predsednika; takodje, osoba ne može biti kvalifikovana za tu funkciju ukoliko ima manje od trideset i pet godina, i ukoliko nije minimum četrnaest godina stanovnik Sjedinjenih Država.

U slučaju smenjivanja predsednika sa položaja ili u slučaju njegove smrti, ostavke ili nesposobnosti da izvršava vlast i dužnosti pomenute funkcije,² ta funkcija se prenosi na potpredsednika, a Kongres po zakonu može da odredi u slučaju smenjivanja, smrti, ostavke ili nesposobnosti i predsednika i potpredsednika, koje lice će obavljati funkciju predsednika do prestanka nesposobnosti ili izbora novog predsednika.

Predsednik u određeno vreme, prima za svoje usluge nadoknadu, koja ne sme biti ni uvećana ni umanjena u periodu na koji je izabran, i u tom periodu ne sme imati nijedan drugi prihod od strane Sjedinjenih Država, ili bilo koje strane.

Pre nego što stupi na funkciju, on mora da položi sledeću zakletvu: ,,Svečano se zaklinjem (ili izjavljujem) da ću verno obavljati funkciju predsednika SAD, da ću što je moguće bolje čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Američkih Država.’’

¹ Ova klauzula je zamenjena XII amandmanom.
² Ova klauzula je pogođena XXV amandmanom.

Ustavna ovlašćenja

Predsednik je vrhovni komandant vojske i ratne mornarice Sjedinjenih Država, kao i zemaljske odbrane u nekoliko država, kada budu pozvane u aktivnu službu SAD; on može zahtevati mišljenje starešina svakog upravnog resora o svakom predmetu koji se odnosi na poslove koji spadaju pod njegovu nadležnost; on ima pravo na odlaganje izvršenja kazni i pomilovanje za krivična dela protiv Sjedinjenih Država, osim u slučaju impičmenta.

On ima pravo da, uz savetovanje i pristanak Senata, sklapa međunarodne ugovore, pod uslovom da se dve trećine prisutnih senatora saglasilo; on predlaže i, uz savetovanje i pristanak Senata, imenuje ambasadore, druge diplomatske predstavnike i konzule, sudije Vrhovnog suda i sve druge službenike Sjedinjenih Država za čije imenovanje nije drugačije predviđeno u ovom Ustavu i za koje je to određeno zakonom; međutim, kada nađe za shodno, Kongres može po zakonu da prenese pravo imenovanja nižih službenika na samog predsednika, na redovne sudove ili starešine pojedinih grana državne uprave.

Predsednik ima pravo da popunjava ona mesta koja se uprazne u vreme kada Senat ne zaseda, poveravajući im dužnosti koje ističu na kraju sledećeg zasedanja.

Predsednik povremeno obaveštava Kongres o stanju u Uniji, i predlaže njima na razmatranje neophodne mere koje on smatra svrsishodnim; on može, u izvanrednim okolnostima, da saziva oba doma ili bilo koji od njih, a u slučaju njihovog neslaganja u pogledu vremena održavanja zasedanja, on može zasedanje da odloži za vreme koje nađe za umesno; on prima ambasadore i druge diplomatske predstavnike, vodi računa o savesnom izvršavanju zakona i postavlja na dužnost sve službenike Sjedinjenih Država.

Predsednik, potpredsednik i drugi državni službenici Sjedinjenih Država biće uklonjeni sa položaja u slučaju impičmenta i osude za izdaju, podmićivanja ili drugih težih zločina i krivičnih dela.