Nj. E. Kajl Skat je ambasador SAD u Srbiji od 2016. Godine. Diplomac je Univerziteta Arizona stejt, gde je završio nemački jezik i knjiženost. Za vreme akademskih studija učio je i ruski jezik, da bi se potom usavršavao na studijama međunarodnog biznisa i finansija. Ambasador Skat je od 2014. Godine bio viši saradnik Stejt departmenta u Nemačkom Maršalovom fondu. Prethodno je bio generalni konzul SAD u Milanu od 2011. do 2014. godine i direktor Kancelarije za odnose sa Rusijom od 2009. do 2011. godine.Takođe je bio zamenik šefa misije SAD pri OEBS-u od 2005. do 2009. i savetnik pri misiji SAD u EU u Briselu od 2003. do 2005. godine. Radio je i pri ambasadama SAD u Budimpešti, Zagrebu, Moskvi i Tel Avivu. Govori nekoliko evropskih jezika, među kojima ruski, hrvatski, italijanski, nemački, mađarski.


Prof. dr Dragan R. Simić  dekan je Fakulteta političkih nauka od 2015. godine. Pored toga je i redovni profesor Fakulteta političkih nauka na predmetima Međunarodni odnosi, Savremene teorije međunarodnih odnosa, Savremene teorije bezbednosti, Spoljna politika SAD, Spoljna i bezbednosna politika SAD posle Hladnog rata, Srpsko-američki odnosi i Globalni odnosi na početku 21. veka. Rođen je u Medveđi 1961. Završio je FPN 1985. gde je sedam godina kasnije  i magistrirao, a 1999. doktorirao na temu ,,Novi svetski poredak“. Autor je četiri knjige, te više desetina tekstova u magazinima, stručnim časopisima i zbornicima radova. Takođe uredio je pet knjiga. Osnivač je i direktor Centra za studije SAD na Fakultetu političkih nauka, kao i osnivač i predsednik Udruženja za studije SAD u Srbiji te šef master akademskih studija SAD na Fakultetu politilkih nauka Univerziteta u Beogradu. Profesor Dragan R. Simić je 2014. godine izabran za profesora Univerziteta Klemson, Južna Karolina, SAD, na osnovu sporazuma o saradnji Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka (Centra za studije SAD) i Univerziteta Klemson. Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o spoljnoj politici SAD na Univerzitetu Južne Karoline (2003) i bio na stručnom usavršavanju na Metju B. Ridžvej Centru za međunarodne bezbednosne studije na Univerzitetu u Pitsburgu (2006).


Dušan Lj Milenković je jedan od osnivača Regionalnog seminara politikologa, kao i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, kao i demokratski kapacitet međunarodnih organizacija. Skoro 10 godina je aktivan u okviru projekata civilnog sektora, i ima više od 5 godina iskustva u radu za međunarodne organizacije kao što su Nacionalni demokratski institut za međunarodne poslove iz SAD i Vestminsterska fondacija za demokratiju iz Velike Britanije. Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-društvena smatranja na svom blogu.


Prof. dr Džejms Seroka je profesor na Auburn Univerzitetu (Alabama, SAD) gde na Odeljenju političkih nauka predaje predmete iz oblasti nacionalne bezbednosti, američke spoljne politike i uporedne politike. Istaknuti je ekspert u oblasti politike zemalja Centralne i Istočne Evrope. Pored Auburn Univerziteta, James Seroka predaje i kao gostujući profesor na Air War College na Maxwell AFB. Dobitnik je brojnih priznanja uključujući NFS i USAID. Dodatno se usavršavao u oblastima državne uprave i lokalne samouprave. Diplomirao je i doktorirao na Univerzitetu u Mičigenu.


Prof. dr Ivo Visković rođen je 1949. godine u Makarskoj. U Beograd dolazi 1968. na studije na Fakultetu političkih nauka gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao, a od 1979. Godine predaje na fakultetu. Osim Univerziteta u Beogradu, prof. Visković držao je predavanja i na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu u Banjoj Luci.Posle političkih promena u Srbiji 2000. godine, postao je prvi ambasador SR Jugoslavije, a kasnije i Srbije i Crne Gore u Ljubljani. U periodu od 2009. do 2013. bio je ambasador Republike Srbije u Nemačkoj. Bio je politički aktivan kao član Građanskog saveza Srbije a kasnije i Socijaldemokratske unije.


Prof. dr Slaviša Orlović, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je 2016. godine postao i redovan profesor. Oblasti proučavanja su mu politička sociologija i politička teorija (političke partije, izbori, parlamentarizam i demokratija) kojima se posebno bavi predajući na osnovnim, master i doktorskim studijama. Usavršavao se na Univerzituetu Oksford u Velikoj Britaniji, kao i na Univerzitetu Memfis u SAD. Istakao se u mnogim istraživačkim projektima, posebno u okviru Uporedne analize demokratskih perfomansi parlamenata Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine čiji je bio rukovodilac. Autor je brojnih knjiga kao i više od trideset tekstova i članaka u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.


Aleksandra Joksimović rođena je 1963. godine. Diplomirala je 1985. godine na  Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Specijalizirala je na poslovnoj školi Univerziteta Harvard, 2004. godine. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka, na temu bilateralnih odnosa Srbije i SAD. Jedna je od najvećih poznavalaca spoljne politike SAD na Balkanu i bilateralnih odnosa Srbije i SAD. Bila je pomoćnica ministra u  Ministarstvu spoljnih poslova od 2001. do 2004. godine. Osnivačica je i direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda.  Od 2008. godine radi u  PFZ – Zepter Holding.


Dr Milica Jevtić je asistentkinja na novinarskim predmetima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i doktorirala proučavajući novu i aktuelnu pojavu uticaja građanskog na profesionalno novinarstvo u medijima u Srbiji.

Osim što se bavi proučavanjem građanskog aktivizma u sferi medija i odgovorom profesionalaca, specijalizovala se i uoblasti novinarskih žanrova, kako u tradicionalnom medijima, tako i na onlajnu. U nastavi na FPN-u angažovana je od 2009. godine.

Paralelno sa akademskom karijerom, Milica Jevtić kao novinar Informativnog programa Radio-televizije Srbije, poslednjih pet godina angažovana je u centralnim informativnim emisijama (Dnevnik), zatim emisijama Oko i Oko magazin. Prethodno, radno iskustvo sticala je na Internet portalu RTS-a i u Aktuelno-dokumentarnom programu. Izveštavala je sa najvažnijih događaja u zemlji i inostranstvu.


Prof. dr Dejvid C Unger je profesor Škole za napredne međunardodne studije, Džons Hopkins, gde predaje «Spoljnu politiku SAD». Rođen je 1947 u Njujorku. Osnovne studije Istorije i komparativne književnosti završio je na Kornel univerzitetu. Doktorirao je na Univerzitetu Ostin u Teksasu. Dugugodišnji je član spoljnopolitičkog uredništva Njujork Tajmsa. Trenutno je član Saveta za spoljne poslove. Autor je preko 3000 članaka o spoljnoj politici u Njujork Tajmsu od 1977 kao i mnogobrojnih naučnih radova iz oblasti spoljne politike. Autor je knjige «The Emergency State».


Branislav Nešović je doktorand na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U toku studija se usavršavao na Američkom Univerzitetu (American University) u Vašingtonu. Oktobra 2013. godine diplomirao je na master studijama održivog razvoja na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Učestvovao je na programu “Lideri novih generacija”, Mekejnovog instituta iz Vašingtona. Radio je i u Međunarodnom komitetu spasa u Finiksu, Arizona. Jedan je od osnivača i dugogodišnji Programski direktor Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.


Mr Dragan Živojinović je saradnik na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na predmetu Međunarodni odnosi. Pored toga sekretar je centra za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao i sekretar master akademskih studija SAD na istom fakultetu. Područje interesovanja su mu Međunarodni odnosi, spoljna i bezbednosna politika Sjedinjenih Američkih Država i spoljna politika Srbije. Sarađivao je u prevodu studije Džozefa Naja, Kako razumevati međunarodne sukobe (preveo prof. dr Dragan R. Simić, 2006), a bio jedan od prevodilaca knjige Džona Miršajmera, Tragedija politike velikih sila (2009) (zajedno sa prof. dr Draganom R. Simićem i Miljanom Filimonovićem) i Roberta Šulcingera, Američka diplomatija od 1900. godine (2011) (zajedno sa prof. dr Draganom R. Simićem) na srpski jezik. Pored toga, objavio je tridesetak tekstova  u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima radova i uredio sedam knjiga i zbornika radova. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka na smeru Međunarodni odnosi a trenutno na istom fakultetu piše doktorski rad. Bio je stipendista Fulbrajtovog programa o nacionalnoj bezbednosti SAD na Univerzitetu Kalifornije San Dijego.


Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. u Kraljevu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je 2010. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu je 2012. godine na studijama Međunarodne politike odbranio master rad pod nazivom „Diplomatske strategije uključivanja Južne Afrike u multilateralnu formu Brazila, Rusije, Indije i Kine (BRIC). Oktobra 2012. godine upisuje doktorske Međunarodne i evropske studije. Od 2014. godine je zaposlen kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti diplomatije, spoljne politike, međunarodnih odnosa i međunarodnih organizacija. Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.


Milan Krstić je asistent na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka (FPN). Osnovne studije Međunarodne politike završio je na FPN-u 2012. godine, a master studije Istorije međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FPN-u. Dobitnik je nagrade Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta FPN-a u svojoj generaciji na osnovnim studijama, kao i nagrade „Svetlana Lana Adamović“. Govori engleski i nemački jezik. Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. U prethodne tri godine učestvovao je u realizaciji brojnih projekata Centra za spoljnu politiku (CSP). Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao preko 20 projekata. Od osnivanja obavlja funkciju direktora za komunikacije CDDRI.


Prof. dr  Saša Knežević je dekan Fakulteta političkih nauka u Podgorici, na tu poziciju je došao 2014. godine. Završio je istoriju na na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrirao 1997. godine na odseku za istoriju  Filozofskog fakulteta u Beogradu  sa temom  „Britansko-crnogorski odnosi 1878-1908.“  Doktorirao je 2005. godine, na Univerzitetu u Beogradu, sa disertacijom  ,,Velika Britanija i ankesiona kriza.” Od septembra 2007. godine angažovan  je kao predavač na predmetu Istorija Evrope, na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a od marta 2009. godine je u random odnosu na istom fakultetu. Takođe, na Fakultetu političkih nauka  je obavljao dužnost prodekana, rukovodioca doktorskih studija, i bio predstavnik u Senatu Univerziteta Crne Gore. Autor je knjige  “Crna Gora i Velika Britanija” (Podgorica 2001.) , i knjige “Velika Britanija i aneksiona kriza” (Podgorica 2005.). Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Više puta je obavljao istraživački rad, kao i stručno usavršavanje u inostranstvu posebno u SAD-u i Velikoj Britaniji.


Prof. dr  Ivo Šlaus diplomirao je 1954. i doktorirao 1958. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Poručja njegovog primarnog naučnog rada su nuklearna fizika, fizika čestica I medicinska metafizika.  Bio je izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umetnosti od 1977. godine, a redovni od 1991. godine.  Predsednik je Svetske akademije znanosti i umernosti od 2006., a njen je član od 1994. godine. Pored toga, dopisni je član Makedonske akademije znanosti i umerenosti, kao i Crnogorske akademije od iste 2006. godine. Dobio je Nagradu Ruđera Boškovića i Državne nagrade za životno delo. Postao je docent na PMF-u u Zagrebu već 1960. godine, a sedam godine kasnije je postao redovni profesor na tom fakultetu i nauči savetnik na Institutu.


Prof. dr Miroslav Jovanović je dekan na Fakultet za evropske pravno-političke studije Univerziteta EDUCONS  predavač na Evropskom institutu  Univerziteta u Ženevi od 2008. godine, od 2009. godine, gostujući je profesor na Univerzitetu Džon Nezbit. Studirao je u Novom Sadu, Beogradu, Amsterdamu, i Kingstonu (Ontario). Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.  Oblasti njegove specijalizacije uključuju ekonomsku integraciju, Evropsku uniju, lokaciju proizvodnje, strana  ulaganja i evolutivnu ekonomiju.  Od 1989. radi u Ujedinjenim nacijama prvo u Njujorku, a od 1992. u Ženevi. Autor je i velikog broja članaka objavljenih u međunarodnim časopisima. Dobitnik je Daeyang nagrade koju dodeljuje the Jounal of  Economic Integration (Seul) za najbolji članak, na temu globalizacije, objavljen 2010. godine.  Držao je predavanja širom sveta, izmedju ostalog u SAD-u, Japanu, Italiji, Kin ii Austriji. Recenzent je u izdavačkim kućama u Britaniji i Kanadi, a takođe i u nekoliko stučnih časopisa.


Prof. dr  Šaćir Filandra diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odseku za filozofiju i sociologiju 1985. godine. Doktorirao je iz oblasti savremena politička filozofija. Predaje nastavne discipline: Politička filozofija, Sociologija jezika, Politike identiteta i Socijalna filozofija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Bio je gostujući predavač na Odseku za istoriju / političke nauke na Jejl univerzitetu u SAD-u 1999/2000. godine, kao I  pomoćnik predavača na Otvorenom univerzitetu, Institut za jugoistočno-evropske studije, Budimpešta, 1997. godine.

Bio je glavni i odgovorni urednik Izdavačkog preduzeća “Sejtarija” u Sarajevu od 1994. do 2010. godine, a u periodu od 1988. do 1990. glavni i odgovorni urednik časopisa za kulturu “Lica” u Sarajevu. Dekan je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu od 2011. godine.


Prof. dr Zdravko Zlokapa dekan je Fakulteta političkih nauka u Banjaluci od 2015. godine. Rođen je u Bosanskoj Krupi 1953. godine. Osnovne studije završio je na Fakultetu za sociologijo, politične vede in novinarstvo u Ljubljani 1980.godine, a magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1987. I 1992. godine.

Redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci na predmetu Uporedni politički sistemi.