U susret novoj izbornoj godini u Sjedinjenim Američkim Državama, Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) pokrenuo je program obuke praćenja izbora i političke scene SAD za novinare i novinarske iz Srbije.

Tokom prve dvodnevne obuke, održane 28. i 29. oktobra 2023. godine u Beogradu, novinarke i novinari iz dvocifrenog broja različitih srpskih medijskih kuća imali su priliku da steknu dodatna znanja o američkoj politici, toku izbora, kao i o ulozi spoljnopolitičkih koncepcija, ekonomskih i društvenih pitanja, kulture, ličnosti i ideja lidera, televizijskih debata i medija u izbornom procesu.

O tome šta su unutarpartijski (pred)izbori, kako funkcionišu, kao i zašto su važni za konačan ishod predsedničkih izbora u SAD govorio je dr Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i viši istraživač CDDRI.

Sa ulogom ličnosti u američkoj politici i izbornom procesu učesnice i učesnici seminara upoznao je mr Dragan Živojinović, istraživač na Fakultetu političkih nauka i sekretar Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država.

Dekan Fakulteta političkih nauka i osnivač i rukovodilac Centra za studije Sjedinjenih Američkih Država, dr Dragan R. Simić govorio je o vizijama svetskog poretka u američkoj politici, sa fokusom na Monroovu doktorinu, čija se stogodišnjica konceptualizacije obeležava ove godine.

O kulturnoj politici i njihovoj ulozi u procesu američkih izbora, sa učesnicimi i učesnicama razgovarala je dr Simona Čupić, redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i osnivačica Centra za američke studije.

Drugog dana seminara, Zoran Stanojević, novinar i urednik Radio-televizije Srbije, predstavio je zašto su važne debate američkih predsedničkih kandidata, uz pojašnjenje iz prve ruke kako one funkcionišu i uz detaljne smernice kako izveštavati o njima.

Novinar i urednik sajta Cenzolovka Denis Kolundžija, govorio je o izborima za Kongres Sjedinjenih Američkih Država koji će biti održani 2024. godine i predstavio načine za njihovo potpunije razumevanje i za celishodno medijsko izveštavanje o njima.

Na samom kraju, o predstavničkim kandidatima republikanske i demokratke stranke za predsedničke izbore u SAD, kao i o kandidatima trećih partija govorili su dr Marko Dašić, docent na Fakultetu političkih nauka i viši istraživač CDDRI, i dr Stevan Nedeljković, docent na Fakultetu političkih nauka i direktor Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.

Program obuke sprovodi se u okviru projekta „School of US Elections for Serbian Journalists“ koji realizuje Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy), projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država (German Marshal Fund of the United States) i USAID-a.