Rezultati ankete Consult-Politico ukazuju da dvostruko više ljudi nego 2012. smatra da je “biti jak vodja” najbitniji kvalitet budućeg predsednika. Nasuprot 18% anketiranih koji su ovo izjavili 2012, danas ih je preko 36%.

Bitan faktor na ovim izborima, pokazuje istraživanje, je i “vizija budućnosti za koju se kandidat zalaže” , ali i vrednosti koje neguju.

Rezultati se razlikuju kada je u pitanju osovina republikanci-demokrate, pri čemu su republikanci skloniji tome da više vrednuju brigu koju kandidat pokazuje za njih, dok je demokratama bitnije koje vrednosti kandidat podržava.