8. marta održan je prvi u nizu događaja u okviru projekta „US Presidential Election 2016“ koji Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative organizuje u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Okrugli sto pod nazivom „2016: godina izbora“ odigrao se na Fakultetu političkih nauka, a na njemu su učestvovali studenti Klemson Univerziteta iz Južne Karoline i beogradskog FPN-a.

Studenti su analizirali stavove kandidata i njihove (ne)uspehe tokom preliminarnih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Raspravljalo se o razlozima smanjenja uticaja partijskog establišmenta na proces odlučivanja, kao i putevima neočekivanog uspeha kandidata kao što su Donald Tramp i Berni Sanders.

Takođe, važan aspekt rasprave činio je i način finansiranja kampanja kandidata i potencijalni uticaj velilih korporacija i interesnih grupa na rezultate izbora.