Federalne rezerve (FED) su preuzele novi korak u cilju zadovoljenja svetske potražnje za dolarom. Naime, odlučeno je da se uspostavi mehanizam koji će omogućiti centralnim bankama i međunarodnim monetarnim vlastima da zaključe sporazume o otkupu dolara sa američkom centralnom bankom, prenosi Financial Times.

Iz FED-a je rečeno da će nov mehanizam postojati paralelno sa linijama razmene dolara koje je centralna banka SAD već uspostavila sa centralnim bankama u 14 različitih zemalja. Nakon što su se sakupila ’sigurna sredstva’ u rukama investitora, a kompanije otimale da nadoknade prihode zbog rasprostranjenih ekonomskih obustava, došlo je do porasta vrednosti dolara. To je za posledicu imalo manjak dolara i dovelo je do destabilizacije finansijskog tržišta. Ovaj instrument trebalo bi da pruži podršku u neometanom funkcionisanju američkog likvidnog tržišta duga, pružanjem i drugog alternativnog privremenog izvora američkih dolara, osim prodaje hartija od vrednosti na otvorenom tržištu.

Novi FIMA mehanizam (Facility for foreign and international monetary authorities), omogućiće stranim centralnim bankama i međunarodnim organizacijama sa računima u njujorškom FED-u (New York Fed) da privremeno razmenjuju američke hartije od vrednosti (US Treasury securities) sa Federalnim rezervama za američke dolare, koji će kasnije biti dostupni državnim institucijama (one države kojoj centralna banka ili organizacija pripada), navodi se u saopštenju Federalnih rezervi.

Inače, FED je ovog meseca uspostavio linije razmene (swap lines) sa Evropskom centralnom bankom, Bankom Japana, Bankom Engleske i njihovim kolegama u Kanadi i Švajcarskoj. Potom je te kapacitete proširio i na ostale centralne banke uključujući Meksiko, Brazil, Australiju i Singapur.


Jovan Rađević