Letnja škola „Američki predsednički izbori i pop kultura“ otvorena je na Fakultetu političkih nauka u organizaciji Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative u saradnji sa Fakultetom.

Milan Krstić, član Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative i asistent na Fakultetu političkih nauka, rekao je da je letnja škola deo šireg projekta Centra i Fakulteta koji ima cilj da u široj i stručnoj javnosti poveća znanje o američkim izborima.

„S obzirom na suštinski važnu ulogu Amerike u svetu, ishod ovih izbora je značajan i za našu zemlju.Sjedinjene Američke Države su najveći proizvođač pop kulture, koja je bitan aspekt meke moći“, objasnio je Krstić.

„Nedavno smo u dnevnom listu Danas objavili pamflet o američkim izborima, a u narednom periodu nastavljamo da se aktivno bavimo ovom temom. U planu su tribine o izborima koje će biti realizovane na Kolarcu, zatim i Regionalni seminar politikologa, kao i praćenje same izborne noći osmog novembra“, nagovestio je Stevan Nedeljković, direktor Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. On je učesnike detaljnije upoznao sa aktivnostima Centra i projektima koje organizuju.

Prvo predavanje održao je prof. dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta političkih nauka, koji je govorio o tvrdoj, mekoj i pametnoj moći Sjedinjenih Američkih Država u svetskoj politici. On je istakao da bez poznavanja moći nismo u stanju da razumemo i govorimo o drugim društvenim koceptima. „Moć nikada nije važna kao apsolutni pokazatelj, već je uvek relativna. Bitno je da posedujete sopstvenu moć, a onda da uz savezništvo tu moć nadogradite“, naveo je prof. dr Simić. On je dodao da meku moć čini privlačnost ukupnog civilizacijskog modela koji se sastoji iz pogleda na svet, razmišljanja i slično.

U okviru interaktivne radionice „Kako se meri meka moć“, mr Dragan Živojinović je predočio da najveći problem predstavlja nedostatak adekvatnih instrumenata koji bi omogućili da meka moć jedne zemlje bude prikazana kroz različite kriterijume i rezultate. „Neophodni elementi za meku moć su kontekstualna i emocionalna inteligencija. Ove dve inteligencije zajedno čine uspešnog lidera“, ocenio je mr Živojinović. On je dodao da je moć izrazito dinamična kategorija, koju odlikuju stalna promenljivost i subjektivnost u njenoj proceni.

Toni Frato, američki ekspert i nekadašnji savetnik za medije predsednika SAD Džordža Buša mlađeg, predavanjem „Media influence on US policy“ zatvorio je prvi dan letnje škole. „Od 2000. godine do poslednje kampanje na kojoj sam radio, nije bilo većih promena u odnosu na prethodnu dekadu. Ipak, tada su na sofisticiraniji način korišćeni internet, mejling liste i nove platforme koje su pomogle da se preciznije utvrdi ciljna grupa i odgovarajuća poruka pošalje do različitih profila glasača“, objasnio je Frato.

Zaključio je da je kampanja Baraka Obame iz 2008. godine bila presudna jer je, između ostalog, na pravi način razumela kako glasači reaguju na poruke plasirane sa različitih socijalnih mreža. „Nekada su predsednički kandidati bili prinuđeni da se pojavljuju u medijima, drže konferencije i tako stvaraju sliku o sebi kod javnosti. Međutim, danas se do birača dolazi direktno i lično što je najefikasniji način koji ne uslovljava posredstvo medija“, zaključio je Toni Frato.