Kako javlja CNN, u ključnim predgrađima okruga Baks u Pensilvaniji, izlaznost je vrlo visoka i na glasačkim mestima se čeka satima.

Pensilvanija je jedna od ključnih kolebljivih država koja će odlučiti budućeg predsednika SAD i oba kandidata su posetili u kampanji upravo ovaj okrug.