Novo istraživanje koje je sproveo Pju istraživački centar (Pew research center) došlo je do neočekivanih podataka. Rezultati su iznenadili podatkom da je pitanje važnosti ekonomije za građane SAD bitnije od njihovog ličnog zdravlja. Takođe, podaci oslikavaju već zacementirane stranačke podele i visoku polarizaciju u odgovorima o zdravlju i ekonomiji. Pored toga podaci su izneli i postojeće podele po nacionalnosti i rasi, koje su se gledajući prema rezultatima još više produbile. U nastavku ćemo izneti neke od najzanimljivijih podataka do kojih je istraživanje došlo.

Naime, 88% anketiranih ispitanika je istaklo da aktuelna epidemija predstavlja najveću opasnost po nacionalnu ekonomiju, dok tek 64% smatra da utiče na zdravlje stanovništva. Takođe, 41% ispitanika smatra da epidemija utiče na njihov lični budžet, dok 38% smatra da je to njihovo zdravlje.

U odnosu na podatke istraživanje sprovedenog u martu, procenat građana koji gledaju na epidemiju kao glavnu pretnju njihovim sopstvenim finansijama smanjio se sa 49% na 41%. Ono što je još zanimljivo u podacima jeste da nema stranačke polarizacije po pitanju uticaja epidemije na nacionalnu ekonomiju. Visokih 89% demokrata i 88% republikanaca ističu ovu trvrdnju kao glavnu.

Ipak jedna jasna polarizacija stavova se može sagledati u isticanju javnog zdravlja kao segmenta koje je ugroženo epidemijom virusa korona. Visok procenat demokrata smatra da epidemija predstavlja veliku opasnost po zdravlje američkog stanovništva (82%), dok svega 43% republikanaca smatra da je epidemija glavna pretnja zdravlju stanovništva. Stranačka polariacija je vidljiva i na sledećem podatku. Naime, 34% republikanaca iz područja koja su najteže pogođena epidemijom kao glavnu opasnost od epidemije vidi strah za lično zdravlje, dok 48% demokrata iz područja koja su najmanje pogođena epidemijom deli isto mišljenje. Naravno, podela je mnogo veća kada se dođe do pitanja procene kvaliteta reakcije Trampove administracije na epidemiju. Dok 77% republikanaca ocenjuje predsednikov odgovor kao „odličan ili dobar“, dotle svega 11% demokrata ocenjuje Trampovo postupanje u toku epidemije kao „izvrsno ili dobro“.

Ukoliko kao faktor uzmemo geografsku rasprostranjenost, nisu primetne velike razlike u stavovima. Ispitanici koji žive u područjima koja su najviše pogođene epidemijom virusa korona, smatraju da epidemija predstavlja najveću opasnost njihovom ličnom zdravlju (43%), dok 35% ispitanika iz najmanje ugroženih područja podržava takav stav. Dobijeni podaci održavaju stav da je čak i građanima u najugroženijim područijima ipak pitanje ekonomije na prvom mestu, s obzirom na strah od gubitka od radnog mesta i drugih posledica koje mogu proisteći iz aktuelne krize.

Od početka epidemije virusa korona, bile su evidentne velike razlike u stavovima prema rasi i etničkoj pripadnosti u pogledu percepcije uticaja koje može prouzrokovati epidemija. Više od polovine afroamerikanaca (54%) i hispanoamerikanaca (52%) smatra da epidemija predstavlja najveću opasnost po njihovo lično zdravlje, u poređenju sa 32% belaca, koji su saglasni sa ovom tvrdnjom. Sa druge strane, u pogledu mogućeg uticaja na lične finansije, 60% hispanoamerikanaca i 51% afroamerikanaca vidi to kao glavnu pretnju aktuelne epidemije, u poređenju sa 34% belaca.

Podaci istraživanja će poslužiti obema stranama u daljoj razradi strategije izborne kampanje i targetiranja svojih ciljnih grupa, tako da će SAD, a time i veliki deo planete očekivati „burno izborno leto“.


Lazar Subotić