Predsednik Džo Bajden je juče, na Međunarodni dan žena, potpisao dve uredbe usmerene upravo na ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Jednom od uredbi uspostavljen je Savet za rodnu politiku Bele kuće, dok je drugom skrenuta pažnja na rodno zasnovano nasilje u polju obrazovanja.

Kako je ranije najavila Bajdenova administracija, Savet ima za cilj „da vodi i koordiniše politiku koja se odnosi na žene i devojčice, kroz širok spektar pitanja kao što je ekonomska bezbednost, zdravstvo, rasna jednakost, rodno zasnovano nasilje, ali i međunarodna politika, u saradnji sa drugim Savetima Bele kuće.“ Usmeren na borbu protiv sistemske diskriminacije, ali i seksualno nasilje, Savet bi trebalo da se uhvati u koštac za brojnim strukturnim barijerama sa kojima se žene u američkom društvu susreću.

„Puna participacija svih građana, uključujući žene i devojčice, kroz različite aspekte našeg društva je ključna za ekonomsko blagostanje, zdravlje i sigurnost naše države i čitavog sveta“, poručio je u nedelju viši zvaničnik Bajdenove administracije, prenosi CNN. Prepoznavanje globalne važnosti ove teme oličeno je i u nadležnosti novog Saveta da kroz diplomatske aktivnosti promoviše rodnu ravnopravnost.

Uredbom se predviđa obaveza predsedavajućih Saveta da predsedniku predstave strategiju pristupa problemu rodne nejednakosti kroz politike, programe i budžetska davanja, kao i godišnji izveštaj kojim će se pratiti primena strategija, prema merilima objavljenim od strane Bele kuće. Dodatno, predviđeno je postojanje predsednikovih saradnika, kao i viših savetnika zaduženih za sprečavanje i odgovore na rodno zasnovano nasilje. Takođe, na ovom polju se predviđa i saradnja sa neprofitnim i lokalnim organizacijama, državnim i lokalnim zvaničnicima, predstavnicima etničkih grupa, stranih zvaničnika, kao i multilateralnim organizacijama. Prema navodima koje prenosi CNN, Savet se posmatra kao neizostavan deo plana nove administracije da obezbedi izgradnju ravnopravnijeg i pravednijeg društva, štiteći pritom prava i specifične potrebe grupa koje trpe različite oblike diskriminacije.

Sa druge strane, druga uredba koju je Bajden takođe potpisao simbolično 8. marta usmerena je na unapređenje postojećih politika kako bi se sprečilo rodno zasnovano nasilje na polju obrazovanja. Ovom uredbom se zahteva da Ministarstvo obrazovanja izvrši proveru postojećih regulacija, uredbi i politika kako bi se one uskladile sa politikom Bajdenove administracije koja garantuje obrazovanje bez seksualnog nasilja. Takođe, uredbom se posebno nalaže evaluacija odredbe kojom je za vreme prethodne administracije proširena zaštita za optužene za seksualno uznemiravanje i napada u kampusima.

Uredbe su otelotvorenje pažnje koju je na pitanje rodne ravnopravnosti nova administracija skrenula još u januaru, po stupanju na dužnost. Iako nije prvi savet Bele kuće usmeren na ovo pitanje, Savet za rodnu politiku je za razliku od prethodnih prvi koji svojim nazivom ipak nije striktno usmeren na prava žena, kao što je to bio recimo Savet Obamine administracije za žene i devojčice, što ga čini inkluzivnijim kada je reč o rodnom identitetu.


Ivana Milićević