Aktivnosti na projektu „Američki predsednički izbori 2016“ nastavljene su održavanjem panel diskusije pod nazivom „Američki predsednički izbori 2016: globalni značaj i posledice“ na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.

Na panel diskusiju su govorili prof. dr Dragan R. Simić, dekan Fakulteta političkih nauka Univeziteta u Beogradu, Mr Dragan Živojinović, asistent na Fakultetu političkih nauka, dok je raspravu moderirao Msc Milan Krstić, direktor za komunikacije Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative.

Ključne teme diskusije bile su uloga koju predsednik ima u političkom sistemu Sjedinjenih Američkih Država, analiza kandidata za predsedničko mesto u izborima 2016. godine, mogući razvoj situacije na partijskim konvencijama i potencijalna politika budućeg predsednika prema regionu Zapadnog Balkana i Srbiji. Profesor Simić je istakao da je, uprkos ovlašćenjima koje poseduje, ključna moć predsednika SAD – „moć ubeđivanja“, bez koje nema uspeha u delovanju ni na unutrašnjem, ni na globalnom planu. Sa druge strane asistent Živojinović je posebno istakao „zamor dinastijama Klinton i Buš“ u SAD i upravo taj zamor je izdvojio kao jedan od ključnih razloga uspeha kandidata kao što su Berni Sanders ili Donald Tramp. Diskusija koja je trajala nešto više od dva časa, završena je odgovorima na niz studentskih pitanja.