Prema navodima Rojtersa, Poštanska služba će imati dodatan posao u već vrlo zgusnutom rasporedu – dobili su naređenje Okružnog suda da ponovo provere da li su svi glasački listići namenjeni za glasanje putem pošte poslati građanima.

Dodatan pritisak je činjenica da su u pitanju listići u državama koje mogu presuditi izbore – Pensilvaniji i Floridi.