Pripreme za kokus Demokrata u Nevadi odvijaju se u strahu od ponavljanja potpunog organizacionog debakla koji se odigrao u Ajovi pre dve nedelje. Vest o mogućem ponavljanju scenarija proširila se nakon što su u javnost izašle izjave nekolicine volontera, koji su, kritikujući novi sistem za prebrojavanje glasova, naveli da za tako nešto nije sprovedena adekvatna obuka.

Nakon fijaska sa aplikacijom za prebrojavanje glasova u Ajovi, rukovodstvo Demokratske partije u Nevadi odlučilo je da se na kokusu glasa posredstvom aplikacije Google forms. Tačnije, preko linka koji će biti učitan na tabletima predviđenim za izbor delegata. Ovakva odluka je izazvala oštru reakciju volontera zaduženih za praćenje izbora. Oni su nezadovoljni načinom na koji se pripreme za kokus odvijaju, budući da na obuci za sprovođenje izbora o korišćenju nove aplikacije nije bilo mnogo reči. Sam po sebi, proces pretvaranja glasova u delegate izuzetno je komplikovan, a volonteri tvrde da ih o načinu konverzije glasova, partijsko rukovodstvo nije izvestilo, uz opasku da će se za to „pobrinuti aplikacija“.

Dodatno nezadovoljstvo prouzrokovala je činjenica da je sam proces obuke izmenjen nakon Ajove, što rezigniranim volonterima ostavlja znatno manje vremena za usvajanje novih pravila, te otvara prostor za spekulacije o eventualnim nepravilnostima. Sve to pre nego što je kokus i otpočeo. Kritičari nisu izostavili ni pitanje sigurnosti ovakvog načina glasanja, stavljajući akcenat na okolnosti u kojima je do promene aplikacije za izbor delegata došlo.

Sa druge strane, partijsko rukovodstvo u Nevadi je optimistično, navodeći da, ukoliko bude potrebe, postoji plan B. Glasanje će se obavljati na dva načina, preko Google forms aplikacije i telefonski. Postupak glasanja je isti kao i dosad, s tom razlikom što će se, umesto konvencionalnih listića, upotrebljavati elektronski formulari. Nakon glasanja, rezultati će u tabelarnoj formi biti prosleđeni štabovima kandidata, koji su obavezni da potvrde regularnost istih. Partijsko rukovodstvo još navodi da su tabelarni prikazi rezultata u elektronskoj formi korišćeni i ranije, tako da birači i kandidati oko toga ne treba da strahuju. Uz to, kako bi dodatno ojačalo poverenje u ovakav način glasanja, rukovodstvo je pozvalo eksperte za bezbednost, volontere sa iskustvom i druge lokalne lidere da učestvuju u proveri tehnološke osposobljenosti.

Da podsetimo, treća država u kojoj se biraju delegati, ujedno i druga u kojoj se održava kokus (nakon Ajove), otvara svoja birališta 22. februara 2020. Poseban značaj kokusa u Nevadi je u tome što je reč o, hronološki posmatrano, prvoj državi sa značajnijom manjinskom populacijom u kojoj se odvija trka za demokratsku nominaciju.


Nikola Lukić