Nakon što se suočila sa poražavajućim rezultatima tokom „Super utorka“, senatorka Elizabet Voren donela je odluku da se povuče iz trke za nominaciju u okviru Demokratske partije. Svakako je ovoj odluci dodatno doprineo i izuzetno loš rezultat u Masačusetsu, državi koju ona predstavlja u američkom Senatu. Po svemu što smo do sada imali prilike da vidimo, trka između Demokrata biće naposletku ipak trka dva muškarca – Bernija Sandersa i Džozefa Bajdena. Međutim, pitanje koje se postavlja jeste kome će se prikloniti oni koji su do sada podržavali Elizabet Voren?

Na osnovu ispitivanja javnog mnjenja nakon „Super utorka“, ne može se sa sigurnošću tvrditi ko bi od preostala dva kandidata Demokrata prikupio biračko telo koje je podržavalo Vorenovu. Naime, bilo bi donekle logično očekivati da će najveći deo njenih birača sada podržati Bernija Sandersa, s obzirom na određene bliske ideološke pozicije – najveći deo onih koji su je podržavali sebe smatraju liberalno orijentisanim. Prema istraživanju koje je objavio CNN ona je tokom „Super utorka“ imala podršku 19% ovih glasača, dok je prema istoj anketi Sanders imao 49% onih koji zagovaraju vrednosti liberalizma. Poređenja radi, u okviru iste ankete navodi se da je Vorenova prikupila samo 6% birača koji se smatraju konzervativnim ili umereno konzervativnim, dok je Sanders prikupio 17%.

Međutim, ne smemo izgubiti iz vida uspeh koji je Džozef Bajden ostvario tokom „Super utorka“ i činjenicu da postoji razlika u podršci koju on kao član Demokratske partije ima i koju birači prepoznaju kao važnu, u odnosu na Sandersa koji iako je član kokusa Demokrata, zapravo nezavisni senator. Isto tako, Elizabet Voren je uživala veliku podršku mladih visokoobrazovanih žena, moglo bi se reći da je ovo bila grupa kojoj se najčešće i najbliže obraćala. Međutim, to za Sandersa ipak nije bila ciljna grupa s kojom je uspeo da napravi bliži kontakt niti da obezbedi njihovu veću podršku tokom svoje kampanje.

U odnosu na njega, Bajden svakako ima veću podršku ovog dela birača što se pokazalo tokom „Super utorka“, pa se svakako može očekivati da će se deo gotovo najvažnijeg biračkog tela Elizabet Voren okrenuti ka njemu kao preostaloj i bližoj opciji. Sudeći prema trenutnoj situaciji, ipak je više verovatno da će i sama senatorka Masačusetsa pružiti podršku Bajdenu i na taj način mu značajno pomoći da nastavi sa uspešnim takmičenjem u trci za predstavnika Demokratske partije na predsedničkim izborima 3. novembra.


Miljana Jovanović